บริษัท อินทีเรีย วิซาด จำกัด ดำเนินงานออกแบบและรับเหมา

ตกแต่งภายใน ระบบ Turn-key หรือการทำงานแบบครบวงจร ทั้งการออกแบบงานตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลและระบบปรับอากาศด้วยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์ใน การทำงานมากกว่า 25 ปี  ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สถาปัตยภายในและมัณฑนศิลป์,วิศวกร งานระบบ ที่ถูกต้อง  ตามกฎหมาย แต่เดิม บริษัทฯดำเนินงานเพียงการออกแบบตกแต่งภายในเพียงอย่างเดียว ใน นามบริษัท อินทีเรีย แอสเซ็ท จำกัด เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2537 และได้ปรับรูปแบบการให้บริการ มาเป็นระบบครบวงจร ในนาม บริษัท อินทีเรีย วิซาด จำกัด ในปี พ.ศ.2548 โดยควบคุมงานออกแบบและรับเหมาตกแต่งภายใน งานเฟอร์นิเจอร์ บ้านพักอาศัยและสำนักงาน  ร้านอาหาร ร้านค้า รวมถึงการปรับปรุง  ต่อเติมอาคาร  สำนักงาน  การปรับปรุงบ้านพักอาศัย (Renovation) ให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามกำหนด เวลา  งบประมาณ ของลูกค้าเป็นหลักสำคัญในการทำงาน และยังมี บริษัทในเครือซึ่งเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ เพื่อส่งออก และรับจ้างผลิตจำนวนมาก สำหรับงานโรงแรม และโครงการ

 

The company was established in 1994 in the name “Interior Access Co.,Ltd”. The business was about interior design in the field of home, office and furniture. In 2005, the company combined the interior design division together with the furniture manufacturing and construction division and established the new company name  “Interior Wizard Co.,Ltd”. 

The business was about the turn-key of  the interior design and construction including with the furniture in the field of home, office, shop etc. Our mission is doing the business according to the budget and time frame of the customers in the good quality and good price